آرشیو دسته بندی : درمان

درمان پارگی منیسک

پارگی منیسک سه استخوان ران (فمور)، ساق پا (تبیا) و کاسه زانو (پاتلا)، مفصل زانو را تشکیل می دهند. غضروف موجود همانند ضربه گیری ما بین فمور و تبیا عمل می کند. این غضروف، منیسک نام دارد و باعث می شود مفصل در جای خود تابث نگه داشته شود. ممکن است منیسک دچار پارگی شود. […]

read more »